Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Transformovna Horní Měcholupy

nr
45
Lokace:
Praha 10
Rok:
2019

Budoucí transformovna je součástí nově vznikající zástavby rodinných a bytových domů. Stavbu jsme tedy navrhli s maximální snahou o její začlenění do nově vznikajícího celku. Zmenšili jsme její velikost na potřebné minimum a důraz jsme kladli na provedení všech detailů.

Zároveň jsme ji ale nechtěli zbavit jejího industriálního charakteru. Vybrané materiály jsou proto surové, přírodní. Na fasádě je použito režné zdivo z pohledových cihel a vrata do transformátorů jsme překryli vertikálními, dřevěnými lamelami. Okolní ochranná zeď je z pohledového betonu. Na střeše, která bude viditelná z řady oken nových domů, bude vysazena zeleň.

Ocenění:
No items found.

Další projekty