Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Objekt občanské vybavenosti

nr
58
Lokace:
Bělá pod Bezdězem
Rok:
2023

Zmíněný projekt se nachází v intravilánu Bělé pod Bezdězem. Pozemek se nachází v údolí mezi dvěma svahy a je přístupný ze severozápadní strany z ulice Mělnická a nachází ve sportovním areálu fotbalového hřiště. Na místě navržené budovy je v současné době nevyhovující objekt, který se bude bourat.

Hmota navržené budovy je v podstatě jednoduchý hranol s "odkouslou" části atria u bytu správce a s krytou venkovní částí pro sezení a krytým dětským hřištěm. Celá hmota budovy je jednoduchá s různě velikými okny, které reflektují dispoziční uspořádání objektu. Vzhledem k umístění a orientaci budovy k rušnější ulici jsou navržená okna uliční komunikace malá. Na fasádě bude použit systémový zateplovací systém s jemně utaženou fasádou Baumit dle výběru architekta. Okna budou v kontrastu dřevěná se zapuštěnými nebo naopak s přiznanými rámy v lící fasády nebo budou zapuštěné. Vše bude doplněno intenzivní zelení na střeše, která tak dá objektu "zelenou čepici". Na střeše jsou navržené kruhové světlíky pro osvětlení vnitřních i venkovních prostor. Celkové osazení nového objektu bylo navrženo s dodržením zákonných a hygienických norem, aby byly splněny odstupové vzdálenosti od okolních pozemků a budou dodrženy ochranná pásma kanalizace a dalších podzemních sítí technické infrastruktury. Náplň objektů respektuje platný ÚP. V navržené budově se nachází několik provozů. 1) posilovna pro cca 20 osob se zázemím, 2)klubovna pro cca 30 osob se samostatným zázemím, 3) kiosek z občerstvením se zázemím, další velké sociální zázemí pro návštěvníky venkovních akcí (dimenzováno na cca 400 osob). 4) byt správce areálu o velikosti 2+KK, 5) venkovní kryté posezení a kryté dětské hřiště, 6) doplňkové prostory-technická místnost, praní drezů, sekačka na trávu a prostor pro uskladnění hnojiv.

Ocenění:
No items found.

Další projekty