Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Administrativní budova PRE

nr
38
Lokace:
Praha 2
Rok:
2016

Nárožní budovy byly od nepaměti významným prostředkem tvorby veřejných prostorů, významných ulic, náměstí a parků. Často se nacházely na hranici různých světů. Byly místem setkání nebo sloužily jako orientační body. Oproti jiným budovám byly žádané pro svou exponovanost a otevřenost okolnímu světu.

Takovou budovou je právě rekonstruovaná kancelářská budova na rohu ulic Ke Karlovu a Kateřinská. Budova je původně z 60. let 20. století. Od samého vzniku sloužila jako administrativní budova pro energetiku a byla součástí většího celku budov v přirozené inkluzi. Při návrhu nového vzhledu budovy jsme se snažili vrátit jí důstojnost a důležitost nárožního objektu. Budovu zvýraznit, ale přitom ji nevyčlenit ze souboru staveb, kam přirozeně patří architektonicky i provozně. Naší snahou bylo budovu zjednodušit a najít ji novou výrazovou formu. To nás vedlo k použití předsazené fasády. Její plechové panely jsou novým, dominantním, výrazovým prvkem, který chrání budovu před sluncem a navíc jí vtiskl industriální charakter. Použitím předsazené fasády jsme dosáhli potlačení stávající formálnosti budovy, tvořenou pravidelně se opakujícími okny. Vše, co se odehrává na fasádě je ukryto za těmito panely. Vnitřek budovy skrývá, kromě tradiční struktury kancelářské krajiny, i bohatý vnitřní svět různých prostorů, které jsou architektonicky pojaty.

Ocenění:
No items found.

Další projekty