Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Madridská Medical Center

nr
52
Lokace:
Praha
Rok:
2021

Celý dům je navržen velice jednoduše, až elementárně. Svým vzhledem navazuje na okolní solitérní domy, které jsou charakterizované solidní omítkovou nebo cihelnou fasádou a velkými okny s nízkým parapetem.

Také řada okolních domů v blokové zástavbě, které byly ovlivněny nastupující modernou, mají velká okna a omítkovou nebo cihelnou fasádu. Dům má na jižní straně solidní, městotvornou, cihlovou fasádu, která je opatřena velkými okny. Její pravidelný rytmus a symetrie evokují architekturu okolních klasických domů. Dům tak přirozeně zapadá do okolí a napomáhá definovat přilehlou ulici a její zakončení. Na východní a západní straně budovy tato solidní fasáda postupně ustupuje fasádě lehčí, více otevřené a více prosklené, která umožní ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží vzniknout polokrytým terasám. Stejný charakter fasád postupně přejde do fasády na severní straně.

Ocenění:
No items found.

Další projekty