Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Polyfunkční soubor Michle

nr
16
Lokace:
Praha 4
Rok:
2011

Nový objekt byl hmotově koncipován jako spodní sjednocující podnož s horními věžemi o různé podlažnosti. První věž do ulice Michelská má tři nadzemní podlaží podle sousedící uliční zástavby.

Další tři věže mají šest nadzemních podlaží, z čehož spodní podlaží vytváří atria a ustoupení. Na fasádách podnože a na jednotlivých věžích byla navržena kombinace dvou fasád – jedna „pevná“ s menšími okenními otvory a druhá „vzdušná“ s velkým prosklením a posuvnými stínícími prvky. Na terasách bude vysazena extenzivní zeleň spolu s většími keři nebo stromy v mobilních kontejnerech.

Ocenění:
No items found.

Další projekty