Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Administrativní budova Slivenec

nr
32
Lokace:
Praha
Rok:
2015

Koncept vychází z prvotní představy vytvořit moderní, jednoduchou a dobře fungující budovu pro konkrétního investora. Stavba je koncipovaná jako třípatrová s vnitřními atrii, které opticky propojují jednotlivá patra. Okolo budovy jsou zelené plochy, vzrostlé stromy a vodní hladina.

Všeobecně zeleň hraje v celém projektu významnou roli. Je součástí všech veřejných prostor, atrií a počítá se s ní i do interiéru. A to za účelem vytvořit příjemné prostředí pro práci, dostat do prostor budovy maximum denního osvětlení. Nosná konstrukce budovy administrativy je navržená jako železobetonový skelet. Na tento skelet bude následně navěšená hlavní skleněná fasáda s dvojskly, která bude statická. Tato fasáda bude opatřena fólií kontrolující průchod sluneční energie. Druhá fasáda bude předsazená, dynamická, tvořena lamelami. Lamely se budou automaticky natáčet podle polohy slunce a intenzity jeho záření. Lamely budou skleněné s potiskem nebo kovové. Ploché střechy budou osazeny solárními panely, betonovou dlažbou a extenzivní zelení. Budova jídelny bude ze dvou stran obložena dřevěným fasádním obkladem. Ze strany severní bude po celé délce prosklená.

Ocenění:
No items found.

Další projekty