Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Malá administrativa s halou

nr
56
Lokace:
Praha
Rok:
2023

Studie malé administrativní budovy se skladovou halou se nachází v Praze Hostivaři. Pozemek je přístupný ze severní strany a nachází se v průmyslové zóně s různými skladovými nebo logistickými halami v okolí. Pozemek je mírně svažitý směrem k jihozápadu. Nový návrh je rozdělen do dvou hmot.

První je skladová hala s výškou atiky 12 metrů. Druhá hmota je přisazená menší budova administrativy a showroomu s výškou atiky 8 metrů. Hmota administrativní části je v podstatě jednoduchý hranol s "odkouslou" rohovou částí v 1.NP, vše kvůli ochrannému pásmu areálové kanalizace. Celá hmota admin. budovy je jednoduchá s různě velikými okny, které reflektují na dispoziční uspořádání objektu. Orientace na sever je pro administrativní budovu ideální. Na fasádě bude použit systémový zateplovací systém s jemně utaženou fasádou Baumit. "Ukouslá" část rohu bude mít jiný barevný odstín než okolní fasáda. Rámy oken budou v kontrastu k fasádě dřevěná se skrytými nebo naopak s přiznanými rámy v lící fasády nebo budou zapuštěné. Na fasádě se tak rozehraje malá hra oken. Vše bude doplněno intenzivní zelení na střeše, která tak dá objektu "zelenou čepici".

Ocenění:
No items found.

Další projekty