Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Obytný soubor Horní Měcholupy

nr
47
Lokace:
Praha 10
Rok:
2020

Obytný soubor je navržen na pozemku na okraji Prahy, na místě stávající rozvodny. Dvě řady bytových domů jsou umístěny půdorysně kolmo na sebe a spolu s nově navrženou transformovnou utvářejí pomyslný městský blok, v jehož středu vzniká klidný, ale zároveň ne zcela uzavřený vnitroblok.

Soubor reaguje svým objemem na bezprostřední okolí, ve kterém se nachází jak domy rodinné, tak bytové. Pro zmenšení a zpříjemnění měřítka je soubor navržen jako řada jako samostatných různých domů, které působí spíše jako shluk.

Ocenění:
No items found.

Další projekty