Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Stavba technické infrastruktury

nr
27
Lokace:
Praha Slivenec
Rok:
2014

Na rozdíl od jiných staveb, které se nacházely v zastavěném území, se v tomto případě jedná se o stavbu ve volné krajině. Tuto technickou stavbu jsme navrhli s maximální snahou nenarušit stávající ráz krajiny a tak největší část stavby je skryta pod umělým valem se zelení.

Zbytek stavby je tvořen ze sendvičové konstrukce s obklady za použítí cihelných pásků. Stání tří traf tvoří konstrukce z pohledového betonu odlitého do silikonových forem s horizontálním členěním, které vizuálně snižují opláštění technického zařízení.

Ocenění:
No items found.

Další projekty