Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Středisko ekologické výchovy

nr
15
Lokace:
Horní Maršov
Rok:
2011

Celkové osazení objektu a návrh jeho hmoty bylo provedeno tak, aby co nejméně narušoval okolní zástavbu a dokonale splynul s okolím. Nový objekt je proto rozdělen na dvě základní hmoty.

Spodní pevná vyrovnává výškové rozdíly ve svažitém terénu a tvoří jakousi platformu pro horní již odlehčenou část. Ta je tvořena čtyřmi objemy, které jsou zakryty jednou střechou. Návrh počítá s využitím alternativních zdrojů energií a s celkovým důrazem na ekologii.

Ocenění:
No items found.

Další projekty