Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Rekonstrukce kostelu sv. Anny

nr
4
Lokace:
Praha 1
Rok:
2004

Kostel sv. Anny pocházející z poloviny 14. století se nachází v historické části Prahy. Poslední dvě století došlo k řadě pro kostel nešťastných událostí a konstrukčních zásahů.

Kostel byl za vlády Josefa II. odsvěcen a dál sloužil jako skladiště a tiskárna. Úkolem rekonstrukce bylo přeměnit vnitřní prostory na víceúčelový sál kulturních akcí pořádaných Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Návrh byl zpracován ve spolupráci s Evou Jiřičnou v ateliéru AI-Design s.r.o.

Ocenění:

Časopis Architekt 2004
Časopis Stavba 2004
Ročenka České architektury 2004/2005
Čestné uznání České obce architektů za rekonstrukci 2005

No items found.

Další projekty