Pro atraktivní dojem z webu otočte svůj mobilní telefon vertikálně.

Showroom Praha

nr
59
Lokace:
Praha
Rok:
2023

Studie návrhu showroomu v Praze vychází z potřeb a zadání investora. Stávající prostor se doplnil o potřebné sociální zázemí, kuchyňku a skladové prostory. Hlavní prostor showroomu zůstal stávající.

V návrhu byly použity betonové stěrky na stěnách, černé zdi s tabulovou barvou v kontrastu ke stěrkám. Všechny dveře jsou navrženy jako plechové v pozinku, dělící paravany a obložení stolu recepce jsou ze „zlatého“ tahokovu. V novém prostoru showroomu je navrhnuto nové zavěšené osvětlení v různých výškách. Všechny rozvody VZT a elektro jsou přiznané.

Ocenění:
No items found.

Další projekty